طراحی سایت
مشاوره والدین و فرزندان
mozafari

مشاوره والدین و فرزندان

ارتباط والدین و فرزندان مبنای روانشناختی دارد. خانواده هسته ای اصلی اما کوچک است که روابط اعضای آن بخصوص روابط والدین و فرزندان مهم ترین عنصر تشکیل دهنده آن است. ارتباط موثر والدین با فرزندان در محیط خانواده باعث رشد و تعالی آن خانواده میشود. رفتار فرزند بر هر یک از والدین و دیگر اعضای خانواده تاثیر خواهد گذاشت. از این رو میتوان نتیجه گرفت که در خانواده یک رابطه چند جانبه وجود دارد.  آگاهی و شناخت کافی میتواند ما را در پرورش شخصیت سالم فرزندان در خانواده یاری کند. اولین آگاهی و شناختی که باعث ارتباط موثر میشود ، نوع نگرش والدین و فرزندان نسبت به محیط پیرامون خودشان است.  دومین شناخت برای ارتباط موثر دلبستگی است. دلبستگی شروع روابط عاطفی بین والدین و فرزندان است که از بدو تولد بصورت عمیق در کودک و والدین نهادین شده است. لذا برای ایجاد روابط موثر بین والدین و فرزندان این دو رکن و ارکان دیگر را مورد بررسی قرار میدهیم.

مطلب قبلی مشاوره زناشویی
مطلب بعدی مشاوره تحصیلی
Print
3521 رتبه بندی این مطلب:
5.0

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x