طراحی سایت

اعزام به خدمت سربازی

مشاوره اعزام به خدمت

mozafari 0 1080 رتبه مطلب: بدون رتبه

سن مشمولیت آقایان 18 سالگی تمام می باشد و پس از رسیدن به این سن باید وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص نمایند و یا از معافیت تحصیلی استفاده نمایند و یا خود را برای رفتن به خدمت سربازی آماده نمایند و اقدام به گذراندن خدمت سربازی نمایند. البته شما باید اطلاعاتی از جمله تاریخ اعزام و مکان خدمت سربازی ( برگه سبز و سفید)...

پروژه کسری خدمت سربازی

نحو اخذ پروزه به منظور دریافت کسری خدمت

mozafari 2 964 رتبه مطلب: بدون رتبه

آیا از جزئیات وشرایط کسری خدمت سربازی خبر دارید؟ اولویت بهره مندی از کسری خدمت سربازی برای واجدین شرایطی که بالاترین امتیاز را دارند هر ساله اعلام می شود و در صورت تکمیل نشدن بخشی از ظرفیت 20هزار نفری...

کسری خدمت سربازی

مشاوره کسری خدمت سربازی

mozafari 1 1035 رتبه مطلب: بدون رتبه

 مشمولان خدمت سربازی می توانند از انواع کسری خدمت سربازی استفاده نمایند . کسری خدمت سربازی شامل کسری خدمت سربازی بسیج فعال ,کسری خدمت سربازی جبهه پدر,کسری خدمت ایثارگری و.... می باشد که هرکدام شرایط خاص خودرا دارد.بدین منظور اگرمشمول...

کسری ایثارگری

مشاوره نحوه استفاده از کسری ایثارگری

mozafari 0 900 رتبه مطلب: 5.0

یکی از ویژگی های فرزندان کسانی که  در جبهه حضور داشتند استفاده از انواع کسری ایثارگری است قانون کسری ایثارگری شامل فرزندان تمام افراد حاضر در جبهه می باشد  که میتواند با کسری ایثارگری فرزندان جانبازان و کسری خدمت فرزندان آزاده اشاره کردولی براساس شرایط حضورمیتواند ...

RSS
12345678910انتها