طراحی سایت

مشاوره بلوغ در نوجوانان

مشاوره تلفنی بلوغ نوجوانان

mozafari 0 652 رتبه مطلب: بدون رتبه

اغلب والدین به مشاوران این شکایت را دارند که نوجوان من به حرفهایم گوش نمی دهد ، از من پنهان کاری می کند ، با دوستانش بیشتر از افراد خانواده ارتباط دارد و از این قبیل مشکلات. دوران پر تنش نوجوانی از ...

فوبیا

مشاوره تلفنی درمان فوبیا

mozafari 0 889 رتبه مطلب: بدون رتبه

در تعريف ميتوان گفت فوبیا ترس شديد و هراس از یک موضوع یا یک موقعیت خارجي و يا دروني است. در فوبيا اكثرا فرد اگاهي دارد كه ترسش نامعقول است و درست نيست ولی توانایی کنترل و....

اختلال خواب

mozafari 0 4155 رتبه مطلب: 4.0

زمانی اتفاق می افتد که فرد خواب راحتی ندارد، خوب نمیخوابد و یا اگر هم میخوابد بعد از بیدار شدن احساس سرحالی نمیکند. در این حالت میگوییم فرد ...

کمرویی و خجالت

SuperUser Account 0 4357 رتبه مطلب: بدون رتبه

حالت کمرویی به ناتوانی و نوعی اختلال عملکرد گسترده و فراگیر اجتماعی گفته می شود که یک نقص و ایراد مهم در زندگی شخصی ، خانوادگی و اجتماعی شخص بوجود آورده است . به عبارت ساده تر ...

RSS
12