طراحی سایت

فوبیا

مشاوره تلفنی درمان فوبیا

mozafari 0 1189 رتبه مطلب: بدون رتبه

در تعريف ميتوان گفت فوبیا ترس شديد و هراس از یک موضوع یا یک موقعیت خارجي و يا دروني است. در فوبيا اكثرا فرد اگاهي دارد كه ترسش نامعقول است و درست نيست ولی توانایی کنترل و....

RSS