طراحی سایت

ضرورت برنامه ریزی دوره متوسطه

mozafari 0 699 رتبه مطلب: بدون رتبه

در بحث ضرورت برنامه ریزی دوره متوسطه بصورت مجزا از سایر دوره های تحصیلی قبل و بعد از آن، آنچه قابل توجه و عنایت است این است که آیا عناصر برنامه درسی دوره متوسطه با عناصر برنامه درسی دوره قبل یا بعد آن در شمار یا عناوین متفاوتند یا ...

دوره متوسطه اول

mozafari 0 707 رتبه مطلب: بدون رتبه

آموزش همگانی را می‌توان به آموزش قبل از مدرسه، آموزش ابتدایی و آموزش متوسطه تقسیم‌ بندی کرد. آموزش متوسطه شامل آموزشهایی است که پس از آموزش ابتدایی به دانش آموزان ارائه می شود. براساس اصلاح ساختار دوره‌های آموزشی، دوره متوسطه ...

RSS