طراحی سایت

مشاره قبل از ازدواج

mozafari 0 1110 رتبه مطلب: بدون رتبه

مشاوره پیش از ازدواج به طرفین کمک می کند که با دیدگاهی علمی برنامه های آینده خودشان را بشناسند. مشاور با آنها از طریق پرسش و پاسخ  آشنا میشود. روانشناس وارد قضاوت نمیشود بلکه تناسب طرفین را می سنجد.......

RSS