طراحی سایت

کمرویی و خجالت

SuperUser Account 0 6118 رتبه مطلب: بدون رتبه

حالت کمرویی به ناتوانی و نوعی اختلال عملکرد گسترده و فراگیر اجتماعی گفته می شود که یک نقص و ایراد مهم در زندگی شخصی ، خانوادگی و اجتماعی شخص بوجود آورده است . به عبارت ساده تر ...

RSS