طراحی سایت
دانشگاه پیام نور 0 پیام نور
mozafari

دانشگاه پیام نور

این دانشگاه در سال ۱۳۶۷ ابتدا به منظور آموزش از راه دور و بصورت غیر حضوری و بیشتر برای کارمندان و افراد شاغل تاسیس شد. اما با گذشت سالها و کسب سوابق درخشان در زمینه آموزش، علاوه بر آموزش نیمه حضوری...

No content

A problem occurred while loading content.

Previous Next