طراحی سایت
مشاوره بلوغ در نوجوانان 0 بالینی
mozafari

مشاوره بلوغ در نوجوانان

اغلب والدین به مشاوران این شکایت را دارند که نوجوان من به حرفهایم گوش نمی دهد ، از من پنهان کاری می کند ، با دوستانش بیشتر از افراد خانواده ارتباط دارد و از این قبیل مشکلات. دوران پر تنش نوجوانی از ...
فوبیا 0 فوبیا
mozafari

فوبیا

در تعريف ميتوان گفت فوبیا ترس شديد و هراس از یک موضوع یا یک موقعیت خارجي و يا دروني است. در فوبيا اكثرا فرد اگاهي دارد كه ترسش نامعقول است و درست نيست ولی توانایی کنترل و....

No content

A problem occurred while loading content.

Previous Next