طراحی سایت
اختلال خواب 0 اختلال خواب
mozafari

اختلال خواب

زمانی اتفاق می افتد که فرد خواب راحتی ندارد، خوب نمیخوابد و یا اگر هم میخوابد بعد از بیدار شدن احساس سرحالی نمیکند. در این حالت میگوییم فرد ...

No content

A problem occurred while loading content.

Previous Next