طراحی سایت
فوبیا 0 فوبیا
mozafari

فوبیا

در تعريف ميتوان گفت فوبیا ترس شديد و هراس از یک موضوع یا یک موقعیت خارجي و يا دروني است. در فوبيا اكثرا فرد اگاهي دارد كه ترسش نامعقول است و درست نيست ولی توانایی کنترل و....

No content

A problem occurred while loading content.

Previous Next