طراحی سایت
اعزام به خدمت سربازی 0 نظام وظیفه
mozafari

اعزام به خدمت سربازی

سن مشمولیت آقایان 18 سالگی تمام می باشد و پس از رسیدن به این سن باید وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص نمایند و یا از معافیت تحصیلی استفاده نمایند و یا خود را برای رفتن به خدمت سربازی آماده نمایند و اقدام به گذراندن خدمت سربازی نمایند. البته شما باید...

No content

A problem occurred while loading content.

Previous Next